Rauschen | Noise

Höhenrausch16 - Andere Engel
OK - Oberösterreichisches Kulturquartier -
Center for Contemporary Art Linz, Austria
Curator: Genoveva Rückert, Martin Sturm
21.05. - 26.10.2016

Ph: O. Saxinger 


Ph: O. Saxinger 


Ph: O. Saxinger 


Ph: G. Rückert